Om oss

Ideen om å anskaffe en turistbåt til vannveiene på spektakulære Tyrifjorden, Steinsfjorden og den 16 km lange Storelva opp til Hønefoss kom opprinnelig fra Ragnar Braata. Arne Vidar i Leiv Vidar AS bisto med det økonomiske, og Ragnar Braata reiste sammen med Jan Braseth og Harald Gårdvik til København for å kjøpe båten. 8. mai 2008 ankom den Helgelandsmoen.

Ombyggingen fra 167 sitteplasser uten tak til å bli en fullverdig restaurantbåt med for totalt 75 personer var et betydelig løft, og arbeidet ble i hovedsak utført av Ragnar Braata, Harald Gårdvik og Tom Erik Østvang m/ flere. Etter ombyggingen ble kostnadene fordelt på elleve deleiere, med Arne Vidar som største aksjonær.

Som en følge av store driftsutgifter ble det i 2015 bestemt at båten selges til Dronning Tyras Båtforening. Alle eiere gir dermed avkall på all aksjekapital. Således bortfalt store driftskostnader og mulighet for bedret driftsresultat.

Båtforeningen driftes nå på samme måte som fram til 2012 med Harald Gårdvik som daglig leder, og sammen med Braata driftes båten videre. Begge har utdanning som skippere.

I dag har Båtforeningen to båter, MS Dronning Tyra og MS Slepa.

MS Dronning Tyra

MS Dronning Tyra har de seneste årene blitt stadig forbedret for å øke komforten for passasjerene.

Siste ombygging var ny, lukket akterkabin, og var ferdig til 10-års minnemarkering på Utøya 22. juli 2021. Dette gjør båten bedre egnet til å gjennomføre turer også i de litt kaldere månedene.

Seilingsperioden er økt, og er nå fra 1. mai til 31. oktober. Båten kan seile totalt med 75 personer, hvorav inntil 70 av disse er passasjerer.

Per dato 22. august 2023 er det gjennomført totalt 864 turer med til sammen 34.131 passasjerer.

MS Slepa

Båten er i 2023 forlenget med 125 cm for å sette på 2 motorer, med bakgrunn i bedret sikkerhet. I tillegg skal båten videre oppjusteres for å bli en fullverdig passasjerbåt for inntil 12 personer. Målet er å være klar til drift sommeren 2024. Båten kan da brukes til seilinger i Storelva og Randselva. Mat og drikke vil være tilgjengelig ombord på samme måte som ved seilinger med MS Dronning Tyra.

MS Slepa er pr. i dag MS Dronning Tyras sikkerhetsbåt. I tillegg kan den brukes til et bredt spekter av oppgaver herunder:

  • merking og vedlikehold av Storelva
  • Rydding langs elva
  • Sikkerhetsbåt ved byggeoppdrag ved/ på vann
  • Diverse transportoppdrag

Båten kan leies ut til diverse transportoppdrag. Timeleie for båt inkl. skipper er kr. 1400,- + mva.

Kostnad til drivstoff kommer i tillegg.